Français English Nederlands
3 etoile Commandes à emporter

Wettelijke vermeldingen

Directeur publicatie

M. Philippe Bouard


Uitgever

Le Cheyenne
Avenue Michel Sinibaldi
87130 Châteauneuf-la-Forêt
05 55 69 39 29
RCS Limoges 517 613 204


Ontwerp van de website

La Petite Fabrique du Web
Puy Magnot
87620 Séreilhac
05 55 35 29 75
www.petitefabriqueduweb.com
RCS Limoges 505 361 097


Hosting

OVH
2 rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix
SAS au capital de 500 K€
RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419

 

Intellectueel eigendom

De structuur, de interface, de software, de inhoud van de teksten en de afbeeldingen op deze website zijn beschermd. Ieder vorm van reproductie of vermeerdering is verboden. De rechthebbenden en de camping Le Cheyenne behouden zich het recht voor om iedere frauduleuze handeling te doen vervolgen.

 

Foto’s: Dhoxax - Sean Prior - Kristian Sekulic - Eleanor H - Klikk - Fotolia.com - Le Cheyenne - La Petite Fabrique du Web

 

Persoonlijke gegevens

Om ervoor te zorgen dat deze website goed functioneert, met name om bezoekersaantallen te verwerken, kunnen er cookies worden gebruikt. De informatie wordt uiterlijk 6 maanden op uw computer bewaard. Wij wijzen u erop dat u het opslaan van cookies kunt verhinderen door de instellingen van uw computer te wijzigen; raadpleeg daarvoor de technische handleiding van uw browser.

 
0555693929
Camping Le Cheyenne
Avenue Michel Sinibaldi
87130 Châteauneuf-la-Forêt
Wettelijke vermeldingen | Links | Downloaden
 
La Petite Fabrique du Web